Inlägg

19/9-2016

SVT intervjun blev bra och publiciteten var god. Nästa vecka så blir det bokmässan där jag får 1 h i Whipes monter. I november så har jag blivit inbjuden till Halmstad stadsbibliotek egen bokmässa där jag ska få läsa i 20 minuter i barnrummet. Härligt och glädjande.

Mindre glädjande var BTJ:s recension av boken. Lektör Berit Aler tyckte inte att språket var relevant till målgruppen. Berit gillade dock Johanna Sandbergs illustrationer.
Jag citerar ur Lektör Berit Alers btj:s recension i häftet nr 22, 2016.
”Lova & kattungen är en söt berättelse med tydlig känsla av Lovas kattlängtan.” …”Johanna Sandbergs illustrationer är detaljrika och välgjorda, bild och text stämmer väl överens. Alla personer har näsor utom Lova och det gör att hennes huvudroll blir tydlig. När hennes mamma och pappa följer med henne till gården för att ta emot bondens tack, har de ändrat sig och låter Lova få en av de kattungar hon har räddat.”

Jag uppfattade det som att Berit tyckte att texten var för högtidlig och svår i förhållande till bilderna. Jag hade önskat att Berit mer lyft fram att ”Lova och kattungen” är en berättelse om en flickas starka önskan. Samt det viktiga budskapet om att våga tro på sina önskningar. Barn måste få läsa om att saker kan ordna sig fast de tidigare trott det skulle vara omöjligt. Det kan styrka dem själva.

Denna recension var ett hårt slag och kommer att drabba försäljningen. Tiden till att jag når min försäljning på ca 450 böcker kommer att förlängas och försvåras.

Till en viss del så kan jag hålla med Berit och jag hade tänkt något annorlunda idag. Det är inget fel på boken men texten är lite för högtidlig i förhållande till bild och handling. Det har fått mig till att tänka till med en bok som jag och Johanna jobbat med under en månad. Även den boken lider av samma syndrom. Av den anledningen så kommer jag att hålla på den utgivningen tills jag kommer i ett bättre mode. Trots all publicitet och framgång så är jag nere i en svacka. Hur ska jag lyckas att sälja mina böcker då de inte på något sätt kommer sälja sig själv. Funkar inte det så är projektet på fallrepet.