Inlägg

25/4-2015

Min första tanke

Min första tanke var som bekant att göra materialet mer lättillgängligt för mina barn. Vilken revolution, att helt kostnadsfritt kunna lägga upp mitt material på en offentlig databas. Det publika intresset för sagorna väckte dock nya frågor. Varför ville någon lyssna på just mina sagor? Höll de tillräcklig kvalitet eller var svaret så enkelt att det fanns en brist av gratis barnljudsagor på nätet? Youtube var i vilket fall den perfekta barometer på vilka av mina sagor som uppskattades mest. Frågan var vem som lyssnade?

För att göra kanalen till en ännu bättre indikator så la jag en del energi på att göra den mer attraktiv. Vid ett tillfälle så fick jag t.ex. feedback ifrån en av lyssnarna som undrade varför det inte fanns någon film till varje saga. Där hade jag uppenbarligen brustit i informationen och den som klickade på en saga och förvänta sig ett levande bildmaterial var med stor sannolikhet en besviken lyssnare. Därför fick jag göra min hemsida och youtubekanalen mer tydligt, tilltalande och korrekt.

Hur skulle jag få fler besökare till hemsidan och fler spelningar på sagorna? Vilka sökord används när lyssnarna vill hitta ljudsagor på nätet? ”Ljudsagor för barn, Sagor på nätet, Barnsagor, Ljudbok för barn osv” Vilka ord skulle jag ha med i kanalen för att klättra på Googles sökmotor? Där blev namnet ”Godnattsagor” en lyckoträff då just ordet godnattsaga ofta används för att leta efter barnsagor på nätet. Trots min oerfarenhet av att bli träffad av en sökmotor så uppfattade jag potentialen i namnet som god. Att klättra på en sökmotorn är dock ett kapitel för sig. Av den anledningen så kunde jag inte lägga för mycket energi på det. Fokus fick ligga på kärnan i projektet, annars skulle projektet bli övermäktigt och glädjen försvinna. Huvudmålet måste därför vara att fokusera på ett bra innehåll vilket skulle tilltala besökaren eller lyssnaren. Då kom sökmotorproblemet att lösa sig självt?