Inlägg

26/10-2015

Arbetet fortgår och många av sagorna är nu färdigbearbetade. Jag inser nu att jag skickade iväg manus allt för tidigt till de stora förlagen. I följebrevet så hade jag dessutom ingen tydlig plan, tema, eller strategi vilket givetvis kan förväntas av en författare som vill publicera. Förlagen vill ha en produkt som är nästintill färdig. Annars är vägen för förlagen på tok för lång och därmed dyr.

Jag har dock hittat ett antal mindre bokförlag som är inriktade på att ge ut barnböcker. De har nu fått mina manus tillskickade sig tillsammans med ett följebrev där jag tydliggör min plan och strategi. Länk till barnboksförlag

Jag kommit fram till att boken ska heta t.ex. ”19 kloka sagor” vilken ska efterföljas av ”19 spännande sagor”. Till de mindre bokförlagen har jag skickat hela manuset till boken ”19 kloka sagor”

Då jag saknar erfarenhet av branschen och bokpublicering så gör jag allt för att finna information. Glädjande är att det finns mycket och bra information på nätet där personer delar med sig av sina erfarenheter. Det är jag glad och tacksam för.

Av de åtta bolag jag hört av mig till har så jag nu blivit refuserad av två. Jobbet fortgår med de sagor som ska ingå i boken ”19 spännande sagor”. Jag har ännu inte jobbat vidare med tanken på egenutgivning. Om jag får negativa svar ifrån alla förlag så kommer jag givetvis att sätt mig in i hur det går till.