Inlägg

26/4-2015

Vad är målet med anteckningarna i denna menyspalt ”Från youtube till barnboksförfattare”?

För mig är menyrubriken ”Från youtube till barnboksförfattare” en självutvärdering som visar vad som är gjort och vad som skulle kunna förändras om det skulle bli aktuellt med fler utgivningar. En förhoppning är även att mina anteckningar ska kunna hjälpa andra med en liknande barnboksförfattardröm.

Att skapa en blogg och hemsida var min väg till feedback? Hur skulle jag annars få reda på om någon vill läsa mina sagor? Att lyssna på familj, syskon och nära vänner är ok i början, men inte på sikt. De är ofta partiska och gillar ”allt man gör”. För att öka feedbacken så provade jag att synas på andra, liknande youtubekanaler, och länkade där tillbaka till min kanal. Resultat väntar…

Det näst bästa med nätet är att den kraft och energi du lägger ner på din blogg, hemsida eller youtubekanal ger dig avkastning för en lång tid framöver? (Det är dock av stor vikt att hålla sidan/kanalen levande, annars så dalar den snabbt i besökarantal). Det absolut bästa är att det inte behövs en massa kapital för att lyckas. Alla kan lyckas oavsett bakgrund eller efternamn. Skapar du bra innehåll genom din investerade tid och energi så kommer du att bli framgångsrik. Av allt bra växer det så småningom fram profit på alla plan. Mina äventyr på nätet har gett mig nya och intressanta kunskaper vilka bidragit till många livsbejakande feedbackloopar. Både privat och inom mitt yrke.

Hur skulle jag komma vidare? Mitt språk är som jag nämnt tidigare inte min starka sida (Vilket kanske syns även här). Mina uppläsningarna är ofta inte språkligt korrekta och sagorna är ofta för snabbt upplästa. Barnboksspråket skiljer sig markant ifrån vad jag är van vid. Mina brister fick mig till att kolla runt om någon kunde hjälpa mig att göra mina sagor mer professionella. Ja, vad det nu innebär? Dessutom så kanske lyssnandet skulle öka om jag bytte bilder eller illustrationer till varje saga? En annan svår fråga var till vilken ålder mina sagor vänder sig? Jag har fortfarande inte en aning, 5-13 år?

Hur som helst så insåg jag att det skulle kosta pengar att få professionell hjälp. Osäkerheten var fortsatt stor. Skulle jag våga att satsa pengar på projektet? Jag hade ännu inte fått någon ”vuxen” feedback. Min farhåga var att om jag frågade en person som säljer skrivartjänster vad personen tycker om mina sagorna så skulle förmodligen svaret vara ”bra” då de profiterar på mig. Så om steget togs med skrivarhjälp kunde jag fortsatt inte förvänta mig någon feedback på sagornas kvalitet, endast språkets kvalitet. Det var ju inte guldletarna som tjänade pengar i Klondyke i USA. Personerna som sålde maten, hackorna och spadarna tjänade mest. Det som fick mig att ta steget att söka efter skrivarhjälp var trots allt youtube. Kanalen var kanske trots mina egna tveksamheter den bästa kvalitetsbedömningen av de alla? Speciellt när folk valde att lyssnade på mina sagor, trots språkliga brister, snabbt tal och dåligt ljud utan övriga effekter. Innebar det att innehållet i sagorna övervann alla andra svagheter i produkten? Jag kanske hade något att förmedla i sagorna trots allt?

Jag tycker att vi har en uppgift att ge våra barn mer sagor, berättelser och öppna alla dörrar till fantasins värld. Ska vi göra det i form av en traditionell bok eller på något annat sätt? I min värld så kommer nätet att vara framtiden. Möjligen så kan barnböcker funka i pappersform? Men jag tror att tävlingen emot läsplattor och andra virtuella medier är svår att vinna. Vi kanske ska vända kappan efter vinden och bejaka digitaliseringen? Jag har inte tillräckligt med vetenskaplig kunskap för att uttala mig i dessa frågor. Jag är förtjust i framåtandan och är inte villig att slåss emot väderkvarnar. Av den anledningen så tror jag att min satsning ska ske över nätet. En nedladdningsbar bok med illustrationer? En podcast? Hur som helst så vill jag i alla fall inte skapa något som saknar möjlighet att knytas an till nätet i framtiden. Jag är villig att satsa min tid och en del pengar med förhoppning att få det att gå runt så att fler böcker kan skapas.

Vi får se vart det leder, uppdatering kommer.