Inlägg

2/7-2016

Jobbet flyter på samtidigt som kapitalet flyter ut. Hur ska detta här gå ihop rent ekonomiskt? Via bokutgivarsällskapets hemsida så hittade jag ett par intressanta verktyg vilka kan hjälpa till i de ekonomiska kalkylerna (http://seriff.se/verktyg/). Där finns en lathund för viktiga siffror till en egenutgivning samt en bokkalkylator i exel. Utifrån mina mycket enkla kalkyler med fasta och rörliga kostnader kom jag fram till en breakeven på bokprojektet med ca 520 sålda exemplar. Det förutsätter dock enligt mig ett ganska högt pris i handeln vilket givetvis sänker min konkurrensfördelar på en stenhård marknad. Att sälja 500 ex kommer att vara tufft, speciellt om inte bibliotekstjänst ger mig goda recensioner. Gillar de boken så säljs enligt av vad jag hört ett par hundra exemplar. Då blir uppdraget något lättare.